Saltar para o conteúdo

Perfis

Foto de Ryo Ishibashi

Ryo Ishibashi

Idade
63 anos
Nascimento
20/07/1956
País de nascimento
Japão
Local de nascimento
Kurume, Fukuoka

Filmografia

Título Prêmios Ano Notas
Grito, O
Nakagawa
2004
3,8
4,4
De Volta às Aulas
Chefe local da Yakuza
1996
Pacto, O
Detetive Toshiharu Kuroda
2001
6,7
2007
5,4
2008
Teste Decisivo, O
Shigeharu Aoyama
1999
7,2
7,4
Waru
Sakuragi
2006
Big Bang Love, Juvenile A
Warden Tsuchiya
2006
American Yakuza
Shuji Sawamoto
1993
2006
Dream Cruise
Eiji Saito
2007
1994