Saltar para o conteúdo
8,4
Média
24 votos
?
Sua nota
Direção
Seijun Suzuki
Roteiro:
Hajime Takaiwa, Taijiro Tamura
Gênero:
Guerra, Drama
Origem:
Japão
Duração:
96 minutos

Filmes Relacionados

Harumi (Yukimo Nogawa) está desesperada para sair do Japão e esquecer um romance condenado, se oferecendo como prostituta para o Exército Japonês na Manchúria, onde o sádico tenente Narita (Isao Tamagawa) usa-a violentamente e exige exclusividade. No entanto, Harumi fica encantada com um dos subordinados de Narita, Mikami (Tamio Kawachi), e ambos embarcam num caso que pode gerar graves conseqüências.

Elenco

Yumiko Nogawa
Harumi
Tamio Kawaji
Shinkichi Mikami
Hiroshi Chô
Shibata
Eimei Esumi
Machida
Shigeyoshi Fujioka
Kimura
Kotoe Hatsui
Tsuyuko
Kazuko Imai
Sachiko
Tomiko Ishii
Yuriko
Sokoto Kasai
Kayo Matsuo
Midori
Midori Mori
Takako
Shoichi Ozawa
Akiyama
Toshio Sugiyama
Kaku Takashina
Makita
Isao Tamagawa
Narita

Notas e Lupas

Notas dos editores

Faça login para dar uma nota e uma lupa.

Comentários (0)

Faça login para comentar.